Tájékoztató a MATASZ rendkívüli elnökségi üléséről

2015.01.28 06:10

Tájékoztató a MATASZ rendkívüli elnökségi üléséről.

 

A MATASZ elnöki teendők ellátásával megbízott alelnöke, Munkácsi Sándor t. ezredes 2015. január 27-re rendkívüli elnökségi ülést hívott össze, melynek fő témája a január 31-re meghirdetett rendkívüli küldöttgyűlés előkészítésének helyzete volt. Az ülésen megvitatták az alapszabály módosítási javaslatot, melynek a megyei szervezetek elnökeinek való kiküldésére Munkácsi úr intézkedett. A mandátum vizsgáló bizottság elnöke beszámolt az eddig, a megyei szervezetektől, illetve a MATASZ tagszervezeteitől beérkezett küldöttek mandátuma visszaigazolásának helyzetéről. Az elnökség meghallgatta a jelölő bizottság elnökének jelentését a jelölések alakulásáról, melyről elektronikus úton a megyei szervezetek tájékoztatást kaptak. Az ülésen részt vett a MATASZ Fővárosi Szervezetének elnöke Benke Tamás nyá. alezredes úr, aki bemutatta az elnökségnek, a szervezetébe tartozó Szalay-Bobrovniczky Kristóf urat,  szervezetünk elnök jelöltjét és az elnökségi tagjelöltet dr. Tóth Gergely urat.

Szalay úr ezt követően röviden bemutatkozott az elnökségnek.  Elmondta, hogy a jelölést szívesen vállalja, mert kötelességének érzi a haza szolgálata ügyének képviseletét, segítését. Ő maga is vállalta az aktív műveleti tartalékosi szolgálatot. Elmondta, hogy szinte az elsők között volt, aki jelentkezett erre a szolgálatra és sok értékes tapasztalattal gazdagodott, mind a tatai kiképzés, mind pedig a szerződéskötése utáni behívása és szolgálatteljesítése során. Munkájából adódóan pontos ismeretekkel rendelkezik a tartalékosi rendszerről és úgy gondolja, hogy a Magyart Tartalékosok Szövetsége a jövőben, ebben a rendszerben sokkal nagyobb szerepet kaphat. Természetesen ahhoz, hogy ez meg is valósulhasson közös akarat, és nagyfokú elhívatottság szükséges.

Dr. Tóth Gergely  szds. úr már a korábbi években is aktívan segítette a MATASZ munkáját, elegendő az, ha csak visszaemlékezünk arra, hogy a korábbi alapszabály elkészítésében oroszlánrészt vállalt.

Munkácsi úr a MATASZ képviseletében részt vett a HM 2015. évi feladatszabó értekezletén, melyről röviden beszámolt, de erről bővebben a küldöttgyűlésen kíván majd a tagságnak tájékoztatást adni.

Az elnökségi ülés Jásdi Balázs úrnak, a XV. Doni túra tapasztalatairól szóló beszámolójával zárult. A Doni túráról bővebben honlapunkon és a honvédelem.hu oldalon lehet olvasni.

B.S.

 

Vissza

Keresés

© 2013 Minden jog fenntartva.