Tájékoztató a HM Társadalmi Kapcsolatokért felelős államtitkárával történt találkozóról!

2015.01.15 16:45

Tájékoztató a HM Társadalmi Kapcsolatokért felelős államtitkárával történt találkozóról!

k_sz_i_vezerornagy_k.jpgFontos mérföldkőhöz érkezett a MATASZ 2015. január 14-én. Az elnökség meghívást kapott Kun Szabó István vezérőrnagy úrtól, a HM Társadalmi Kapcsolatokért felelős államtitkárától, egy a szervezetünk és Honvédelmi Minisztérium közötti jövőbeni együttműködésére vonatkozó megbeszélésre. Az államtitkár úr először is tájékoztatást kért a MATASZ jelenlegi helyzetéről, tevékenységéről. Munkácsi Sándor t. ezredes úr a MATASZ elnöki teendőivel megbízott alelnöke részletes tájékoztatást adott, céljainkról illetve azok megvalósításáról, terveinkről, és gondjainkról. Ezt követően államtikár úr adott tájékoztatást, a Honvédelmi Minisztériumnak a MATASZ-al kapcsolatos együttműködés céljaira, területeire, és feladataira vonatkozóan. A felvázolt elképzelések sok tekintetben szinte megegyeztek, illetve megegyeznek a mi, pontosabban a szervezetünk jövőbeni céljaival, általunk felvázolt teendőivel, vagyis azzal, hogy a „valódi" tartalékosok aktívan működő szervezetévé kell válni. Ehhez természetesen új feladatok is jelentkeznek majd, ilyen lehet például a fiatal korosztályok lövészeti előképzettsége megszerzésére vonatkozó lehetőség megteremtése, ezen tartalékos fiatalok katonai témájú rendszeres tájékoztatása, stb.

Az államtitkár úr kihangsúlyozta, hogy Ő is rendkívül fontosnak tartja a rendkívüli küldöttgyűlésen reánk váró feladatot, vagyis az elnökválasztást, illetve az elnökségi tag pótlását, mert ez jelentősséggel bír az együttműködésünk vonatkozásában is.

Ez a találkozó csak a kezdet volt. A MATASZ elnöksége még a januárban, a rendkívüli küldöttgyűlést megelőzően rendkívüli elnökségi ülést tart, melyre meghívást kapott az államtitkár úr is, aki jelezte, hogy elfogadja azt, és a továbbiakban az együttgondolkodásunknak nem lehet akadálya.

B.S.

Vissza

Keresés

© 2013 Minden jog fenntartva.