Beszámoló és tisztújító taggyűlés

2016.03.03 13:59

Beszámoló és tisztújító taggyűlés.

 

Megyei szervezetünk február 29-én tartotta meg a 2015. évről szóló beszámoló és egyben tisztújító taggyűlését. A 16:30 órára meghirdetett taggyűlést mindössze 11 fő tisztelte meg jelenlétével, ezért határozatképtelenség miatt csak a megismétel taggyűlés tudta elkezdeni az érdemi munkát.

A 2015. évről szóló munka értékeléséhez Dr. Czuprák Ottó hozzáfűzte, hogy példaértékűnek tartja a fővárosi és a Pest megyei szervezet között kialakult munkakapcsolatot. Kérdésként merült föl a tagság részéről, hogy a MATASZ elnöksége , milyen szabályok mentén biztosítja a megyei szervezetek programjaihoz igényelt pénzügyi támogatásokat. A levezető elnök válaszában elmondta, hogy a programokat éves szinten tervezni kell – ezt tesszük mi is – és a konkrét megvalósításhoz be kell nyújtani az elnökségnek a program tervét és a költségtervet. Ezek alapján dönt a támogatás odaítéléséről. Megyei szervezetünk a 2016. évi feladattervét ennek szellemében állította össze és adta le a MATASZ elnökségének.

A megjelent tagság mind a beszámolót, mind a 2016. évi feladat és költségtervet egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően került sor a megyei szervezet vezetésének tisztújítására. A jelölő bizottság elnöke Dr. Bardócz András ismertette, hogy kik azok a személyek, akik valamely funkcióra jelölést kaptak, majd ezt követően a taggyűlés megválasztotta, megyei szervezetünk új tisztségviselőit.

A MATASZ Pest megyei Szervezet elnökének Bíró Sándor nyá. hőr. alezredest, alelnökének Tóth Lajos László urat, titkárának Iván Emilia nav. századost, elnökségi tagoknak pedig Dr. Bardócz-Tódor Andrást és Kovács Miklós nyá. alezredes urakat választották meg.

Én a magam és az elnökség nevében is köszönöm a tagság bizalmát, munkánkkal igyekszünk ennek a bizalomnak megfelelni.

 

Az alábbiakban megyei szervezetünk 2016. évi feladatterve olvasható.

 1. A MATASZ Pest Megyei Szervezet honlapjának folyamatos szerkesztése, az aktuális hírek, információk megjelentetése.
 2. Véglegesíteni a javaslatot  a MATASZ által szervezett lövészetek, lő versenyek egységes, törvényes rendjének, protokolljának kialakítására és standardizálására, egy központi kiszolgáló anyag és eszköztár kialakítására és a számítógépes eredményközlés illetve adatfeldolgozásra vonatkozóan.
 3. A MATASZ Pest Megyei Szervezete által tervezett szakmai programok segítése, támogatása illetve eredményes megvalósítása érdekében működtetni, a MATASZ Önkéntes Tartalékos Tagozata Pest Megyei csoportját.
 4. A MATASZ fővárosi szervezetével közösen be kívánjuk indítani a „MATASZ Tavasz Harci Túra” programunkat.
 5. Részvétel a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesülettel közösen a XV. MATASZ Nagydíj utcai futóverseny támogatásában.
 6. A MATASZ Fővárosi Szervezete bevonásával, 2016. májusában, „Egy nap a Honvédelemért” címmel, a VII. megyei ifjúsági honvédelmi nap megszervezése és lebonyolítása, Gödöllőn.
 7. A lehetőségeknek megfelelően részvétel a tartalékosok Magyarországon tartandó magyar-német szemináriumán.
 8.  Külföldi vendégek ( lengyel, svájci, olasz és német ) fogadása, az együttműködés kiszélesítése. A lehetőségek függvényében adományok gyűjtése és eljuttatása a pomázi német nyelvű iskola részére.
 9. Részvétel a MATASZ Pest Megyei Szervezete svájci partnere által szeptember 03-án Liestal-ban megszervezésre kerülő 12. nemzetközi St. Barbara lőversenyen. /Amennyiben sikerül az induláshoz szükséges forrásokat előteremteni/
 10. A budapesti szervezettel közösen részvétel a Feltrei Alpini szervezet ünnepségén – várhatóan júliusban – megemlékezés az első világháborúban Feltrében szolgálatot teljesítő illetve ott elhunyt magyar katonákról a 2015-ben ott felavatott emléktábla koszorúzásával.
 11. Az „AEROKING Ejtőernyős Klub”  X. ejtőernyős célba ugró versenyének támogatása.
 12. A MATASZ Budapesti Szervezetével közösen havonta, önköltséges alapon lövészetek szervezése és lebonyolítása, alkalmazkodva a Honvéd Kossuth Lövész Klub szabad lőtérkapacitásához, lehetőleg minden hónap utolsó pénteki napján.
 13. Évente kettő alakalommal - tavasszal és ősszel - regionális lőverseny előkészítése és lebonyolítása a MATASZ Fővárosi Szervezetével közösen.
 14. Részvétel a” Pomáz város napja” rendezvényein. Airsoft lövészet és családi napi programok szervezésével, főzőversennyel stb.
 15. Országos lőverseny vagy sportnap szervezése 2015. október 01-én, a Magyar Tartalékosok Napja alkalmából a MATASZ megyei szervezetei részvételével.
 16. A MATASZ Bálra (esetleg jótékonysági bálra) vonatkozó javaslat előkészítése.
 17. A HM és a MATASZ együttműködési megállapodása aláírását követően, egy együttműködési megállapodás előkészítése az MH Altiszti Akadémiával.
 18. Részvétel a MATASZ HBM Szervezete regionális lőversenyén.
 19. Részvétel a MATASZ heves Megyei Szervezete által meghirdetett XIII. Mikulás Kupán.
 20. Évzáró párbaj lövészet megszervezése és lebonyolítása a MATASZ Fővárosi Szervezetével közösen, 2016. december hónapban.

A tervezett programok a források függvényében változhatnak!

A megyei programjaink megvalósításához a tagdíjbevételeinken és a központi támogatáson túl keressük az egyéb források bevonásának lehetőségeit.

Szöveg: Bíró Sándor nyá. hőr. alezredes

Kép: Kis Vigh Béla nyá. hőr. főrörzszászlós

Vissza

Keresés

© 2013 Minden jog fenntartva.