„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” 

Gróf Széchenyi István

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

MATASZ PEST MEGYEI SZERVEZETE

A Magyar Tartalékosok Szövetsége önkéntesen létrehozott, választott elnökséggel rendelkező, nyilvántartott tagsággal működő, közhasznú, nonprofit civil társadalmi szervezet, amely önálló jogi személy.

A MATASZ Pest Megyei szervezete, munkáját központi irányítás, és minden oldalú támogatás mellett, önállóan szervezi, de nem önálló jogi személy.

 Kivonat a Magyar Tartalékosok Szövetsége
Közhasznú Egyesület alapszabályából
 


„ Az egyesület céljai, és a célok megvalósítását szolgáló eszközök
 
 2. §.
 
(1) A Magyar Honvédség tartalékos állományának összefogása, érdekeik védelme és képviselete.
(2)  Híd szerepének betöltése a Magyarország hadereje és a magyar társadalom között.
 (3)  A Honvédelmi Minisztériummal kötött együttműködési megállapodás szerint, a kölcsönös előnyök alapján szervezett, rendszeres kapcsolattartás a Honvédelmi Minisztériummal, a honvédelem területi és helyi igazgatási szerveivel, és a Magyar Honvédség szervezeteivel és intézményeivel.
(4)  A haza védelme társadalmi támogatottságának erősítése, aktív részvétel a hazaszeretetre és a honvédelmi elkötelezettségre való nevelésben, a honvédelmi ismeretek oktatásában.
(5)  Közreműködés a nemzeti haderő önkéntes jellegének erősítésében.
(6)  A NATO országok tartalékos szervezeteivel való kapcsolattartás és együttműködés, valamint az euró-atlanti integráció elősegítése.
(7)  A katonai etika és viselkedési módok elfogadtatása, értékeinek megőrzése és képviselete.
(8)  A védelmi igazgatás szervei által koordináltan részvétel a katasztrófák elleni védelemben.
(9)  A magyar katonai hagyományok ápolása, a bajtársiasság és barátság elősegítése.
(10)  Az egyesület közreműködik a hadisírok felkutatásában, feltárásában, a hősi emlékművek gondozásában és a kegyeleti tevékenységek végrehajtásában.
(11)  Az egyesület tagjai fizikai állapotának megőrzése, sportversenyeken és kulturális programokban való részvétel biztosítása.
(12)   Tájékoztatás a Magyar Honvédség nemzetközi tevékenységeiről, azok tapasztalatairól.
(13)  Az egyesület tagjai, valamint a tartalékos és a potenciális hadköteles állományból tényleges katonai szolgálatot teljesítők és családjuk helyzetének figyelemmel kisérése, az estleges problémák megoldásának segítése, érdek- és jogvédelmük ellátásában való részvétel. 
3. §.
 
(1)  Az egyesület kiadja az egyesület folyóiratát, és az egyesület célkitűzéseit szolgáló alkalmi és időszakos kiadványokat és működteti a honlapját (www.matasz.com).
(2)  Az egyesület együttműködik a hazai és a külföldi, hasonló tevékenységet folytató – az adott állam, védelmi minisztériuma által elismert – társadalmi szervezetekkel.
(3)  Az egyesület támogatja mindazon állampolgári szerveződéseket, amelyek feladatul tűzték ki a hazafiasságra nevelést, ha velük együttműködési megállapodással rendelkezik.
(4)  Az egyesület közhasznú szolgáltatásait a tagjain kívüli személyek is igénybe vehetik.”

Keresés

© 2013 Minden jog fenntartva.